راست مغز هستيد يا چپ مغز؟
پيشگفتار:

براي موفقيت در هر کاري شما ابتدا بايد شناخت درستي از خودت داشته باشيد. اين مساله را اگر در کنار کار گروهي يا تيمي قرار دهيم، به اين درک خواهيم رسيد که قدرت و توانايي هر فرد در انجام کارها مي تواند تاثير بسيار زيادي در روند انجام پروژه داشته باشد.

مقدمه:

مغز بشر از آن چيزهايي ست که فهم کامل مکانيسم آن هنوز براي بشر مقدور نشده و هنوز سوالهاي بسياري درباره آن مطرح است.

تا همين سي سال پيش تصور ميشد همه مولکولهاي مغز با هم فرآيندهاي ذهني مختلف را انجام ميدهند. اما چنين نيست. شخصيت ما در واقع تحت تاثير ميزان اثر متقابل نيمکره هاي مغز بر هم شکل ميگيرد.

ويژگيهاي کلي هر کدام ازنيمكره هاي مغز ما بطور اجمالي از اين قرارند:

نيمكره راست: به فرآيندهاي ادارکي، تصور، تجسم، خيال پردازي، شناخت رنگ و موسيقي و هنر، شناسايي قيافه ها و اشکال و کلاً برداشت، داوري و ترکيب مي پردازد و ماننده قوه بينايي يک پرنده کل تصوير را مي بينند و کل نگر است.

نيمکره چپ: اختصاص به فعاليتهايي همچون رياضيات، زبان و ترکيب عبارات کلام، منطق، حافظه، طبقه بندي ها تحليل و … دارد. اين نيمکره به جزئيات امور توجه دارد و همانند قوه بينايي مورچه تک تک مي بيند.
امروز تصاوير سي‌تي‌اسکن عملکرد مغز را بخوبي نشان مي‌دهند. براي مثال ميتوان دريافت که هنگام گوش سپردن به صحبت‌ها و تکلم، قسمت چپ مغز و هنگام خواندن قسمت‌هاي پشت سر و طرفين آن به فعاليت وادار مي‌شوند و در هنگام آواز خواندن نيمکره راست مغز بيشتر فعاليت ميکند.

جالب است بدانيد نيمکره راست مغز عضله‌هاي قسمت چپ بدن و نيمکره چپ مغز عضلات سمت راست بدن را کنترل مي‌کنند.

ثابت شده که اکثر حسابداران، وکلا و طراحان بيشتر از سمت چپ مغز خود استفاده ميکنند، زيرا با فرآيندهايي سر و کار دارند که اين قسمت مغز را بيشتر مورد استفاده قرار ميدهد. و سياستمداران و هنرمندان به دليل رشد اين فعاليتها در سمت راست مغز باصطلاح راست مغزند. در واقع مغز چپ، ابتدا اجزا را ديده و سپس آنها را ترکيب نموده و کل را ميسازد ليکن مغز راست ابتداء کل را مي بينيد و بعد اجزا آنرا تشخيص مي دهد. تفکر مغز چپ بر هوش استوار است، ليکن سمت راست مغز اساس خلاقيت را تشکيل مي دهد.

اما فراموش نکنيد که برتري يک نيمکره به ديگري به معني عدم استفاده ازنيمکره ديگر نيست، و هر دو نيمکره از فعاليت هم آگاهي دارند، و در مجموع فعاليت دو نيمه مغز با هم -اما به طور نسبي- شخصيت فرد را ميسازند.

ويژگيها:

به طور اجمال تاکنون ثابت شده که فعاليت‌هائي همچون تفکر منطقي، استدلال، کلام و محاسبات پيچيده مربوط به نيمکره چپ و فعاليت‌هائي چون تخيل، توهم، درک فضائي اجسام و موسيقي در نيمکره راست قرار دارد.

ويژگيهاي دقيق تر هرکدام از نيمکره هاي مغز را ميتوانيد در جدولهايي که اينجا ميگذارم ببينيد. اما توصيه ميکنم قبل از اينکه چيزي در اين مورد بدونيد، تست ها رو انجام بديد.

حالا مزيت هاي نيمکره چپ مغز چيا هستند؟

 • به طور دائمي آگاهي دهنده توالي رفتار مداوم ماست.
 • مسئول هوشياري از زمان، ترتيب، جزئيات و سبک است.
 • مسئول توانايي هاي شنوايي و لفظي است.
 • متخصص در کلمات، منطق، تفکر تحليلي، خواندن و نوشتن است.
 • مسئول شناخت حدود و تشخيص درست از غلط.
 • مسئول دانستن و احترام گذاشتن به قوانين و ضرب العجل ها.

و مزيت هاي نيمکره راست مغز چيا هستند؟

 • ما را از تازگي و نوظهوري آگاه مي کند و هنگامي که کسي دروغ مي گويد يا شوخي مي کند، به ما اطلاع مي دهد.
 • متخصص در فهميدن يک تصوير کامل
 • متخصص درموسيقي و هنر
 • به ما در درست کردن تصاوير ذهني موقع خواندن يا صحبت کردن کمک مي کند.
 • مسئول واکنش هاي ادراکي مستقيم و احساسي.
 • به ما در به وجود آوردن و حفظ روابط کمک مي کند.

تست:

رادولف واگنر و کلي ولز (۱۹۸۵) فهرستي براي تشخيص برتري نيمکره‌هاي مغز تهيه کرده‌اند.

اين آزمون به طور کلي برتري يکي از نيمکره‌ها را نسبت به ديگري نشان مي‌دهد.

دستورالعمل: موضوعات زير را با دقت بخوانيد. ۱۲ موضوع نوشته شده که هر يک داراي ۴ گزينه است. در مقابل گزينه‌اي که انتخاب مي‌کنيد يک علامت ضربدر بزنيد. فقط يکي از گزينه‌ها را علامت بزنيد. گزينه‌اي را انتخاب کنيد که ترجيح مي‌دهيد. لازم نيست که حتماً بتوانيد آن را انجام دهيد.

اگر انتخاب يک گزينه برايتان مشکل است. گزينه‌اي را که بيشتر ترجيح مي‌دهيد انتخاب کنيد.

۱. الف: تحصيل منطق

ب: نوشتن يک نامه

ج: انجام دادن کارهاي منزل

د: تحصيل در هنر

۲. الف: نقد فيلم

ب: يادگيري لغات جديد

ج: افزايش مهارت شما در يک بازي

د: ابداع يک اسباب‌بازي جديد

۳. الف: پيشرفت استراتژي شما در يک بازي

ب: يادآوري نام افراد

ج: ورزش کردن

د: نواختن يک ابزار موسيقي

۴. الف: دوره يک کتاب

ب: نوشتن يک مقاله براي مجله

ج: ساختن قفسه‌هاي جديد براي منزل

د: نقاشي منظره صحرا يا دريا

۵. الف: تحليل روند بازار

ب: نوشتن يک فيلمنامه

ج: نجاري کردن

د: طرح يک بازي جديد

۶. الف: تحليل شيوه‌هاي مديريت

ب: قراردادن لغات در فرهنگ لغت

ج: گذاشتن تکه‌هاي پازل در کنار هم

د: نقاشي رنگ و روغن

۷. الف: به عهده گرفتن برنامه‌ريزي کامپيوتر

ب: مطالعه ريشه لغات و معناي آنها

ج: وقت خود را به بطالت گذراندن

د: ساختن يک ابزار مکانيکي جديد

۸. الف: تحليل ارزش توليد

ب: توصيف يک محصول جديد با کلمات

ج: فروش يک محصول جديد در فروشگاه

د: کشيدن تصوير يک محصول جديد

۹. الف: توضيح منطق يک نظريه

ب: طرح يک آگهي تجاري

ج: کار با چوب و سفال

د: ساختن يک داستان

۱۰. الف: خريد کردن از بازار

ب: مطالعه درباره مردان و زنان مشهور

ج: اداره يک برج کنترل ترافيک

د: قالب‌گيري با سفال و گچ

۱۱. الف: بررسي و تحليل درآمد و مخارج (دخل و خرج)

ب: مطالعه و ادبيات

ج: تجسم و دوباره آراستن مبلمان

د: هنرپيشه شدن

۱۲. الف: برنامه‌ريزي يک سفر و محاسبه هزينه آن

ب: نوشتن يک رمان

ج: ساختن يک خانه يا کلبه

د: ساختن صنايع دستي براي سرگرمي

امتياز دادن: تعداد پاسخ‌هائي را که براي هر گزينه (الف، ب، ج، د) انتخاب شده است حساب کنيد.

هر مربع از چهار خانه فوق به صورت زير طبقه‌بندي مي‌شود. الف: نيمکره چپ، منطقي ب: چپ، کلامي ج: راست مهارت علمي ـ فضائي د: راست، خلاقيت

براي به دست آوردن امتياز: نمره‌هاي الف و ب را جمع کرده تا امتياز نيمکره چپ به دست آيد. با جمع نمره‌هاي ج و د امتياز نيمکره راست را به دست آوريد.

واگنر و ولز خاطر نشان کردند که دست کم ۳ امتياز بايد بين راست و چپ تفاوت وجود داشته باشد تا اختلاف شايان توجهي را ميان دو نيمکره راست و چپ نشان دهد. در غير اين صورت هر دو يکسان و برابر هستند.

واگنر و ولز گزارش دادند که در آزمايش‌هاي انجام شده با گروه‌هاي معيار، برتري نيمکره‌هاي مخ پيش‌بيني شده است. اين گروه‌ها، شامل دانشجويان رشته منطق (چپ، منطقي، الف) نويسندگان خلاق (چپ، کلامي، ب) و (راست، خلاق، د) معلمان دبيرستان فني و حرفه‌اي (راست، عملي، ج) پرستاران (راست، عملي، ج) و نقاشان (راست، خلاق، د) بودند. آنها در پيش‌بيني خود نسبت به عملکرد و سنجش مخ موفقيت کمي داشتند و اعلام کردند که اين تقسيم‌بندي ممکن است بسيار خام و ناپخته باشد.

منبع:سايت كسب و كار اينترنتي

آخرين تغييرات:89/10/24